Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1876

Anmärkning

Protokoll,fördt hos Kommu-
nal Nämnden i Klosters Socken
den 16 December.1876

Närvarande:Herr L.P.Åkerman
Herr Friherre A.K:son Leijonhufvud
Herr A.V.Noréus.
Herr Lars Erik Olsson i Ånsöga
Herr Per Olsson i Gärdtre
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Olof Olsson i Skiftinge
Herr Gustaf Olsson i Eckersta.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes
till dem understöden för ett halft år från den 1 instundande
Januari,på följande sätt:

1:o {Inom Fattighuset.}
N:o 1.Förestånderskan Stina Hugg,erhåller i månaden - Kr. 3,50.
2 Johanna Ersdotter - 3.-
3.Ströms Enka - 3,50.
4.Anna Sofia Melin - 3.-
5.Brita Stina Slag - 3.-
6.förre Soldaten Ljung - 3.-
7.förre Soldaten Sjögren - 1,50.
8.förre Drängen Anders Petter Jonsson,till kläder,- 1.-
9.Jan Petter Perssons hustru -
[MARG:Bet.] 2,70.
10.Förre Soldaten Lars Johan Brinks hustru,tillfälligt,- 1,50.

2:o.{Utom fattighuset}. I{månaden}:
1.Enkan Norgren - Kr. 1,20.
2.
3.Catharina Hedström - kr. 2.-
4.Maja Stina på Gredby egor - kr. 2.-
5.Enkan Malmqvist i Ärna - kr. 1,4
{och till ved på en gång 3kr.}
6.Sven Larssons Enka i Grönsta - kr. 2.-
7.Lars Nilssons Enka i Hugelsta - kr. 3:-
8.Lars Erssons Enka i Ärna - kr. 1,50.
9.Jan Jansson i Norrtorp - kr. 2.-
10.Per Persson i Helgesta - kr. 2.-
{deraf 50 öre till vedbrand.}
11.Anders Andersson med hustru vid Gårdskäl - kr. 4,50.
12.Erik Anderssons Enka i Skensta - kr. 2:-
{och till ved på en gång 6 kr.}
13.Enkan Anna Greta Andersdotter från Måsta,nu
i Thorshälla, {Kronor}.
14.Enkan Charlotta Berglund vid Tunafors,hyres-
bidrag - kr.1.-
15.f.d.Soldaten Lars Johan Brinks hustru,från
hvilken mannen bortgått,får tillsvidare
intagas i fattighuset med understöd,samt
uppföres å föregående sida.
16.Enkan Kajsa Olsd:r från Gärdtre,på en gång till vedbrand 6 Kronor.

{§.2.}
Förre Drängen Sven Svensson med hustru,hvilka
till Klosters Socken i Skogvaktarstugan på Hvilsta
egor innevarande års höst inflyttat från Fors´
Socken och Mesta,lät anhålla,genom Herr Fri-
herre Leijonhufvud,om understöd till hushyra,
på grund af oförmåga till full sjelfförsörjning,
emedan han vore både gammal och nu en tid säng-
liggande sjuk,hvarjemte det upplystes att han
förr under vistelsen i Fors Socken derstädes haft
fattigunderstöd.

Nämnden fann omständigheterna sådana att
understöd måste beviljas,och bestämde att Sven
Svensson Skulle erhålla sådant till hushyra
med En krona 25 öre i månaden;men som Sven
Svensson i fattigvårdshänsende tillhörer Fors
Socken,Skulle ersättning från samma socken
utsökas.

{§.3.}
Understödet till Socknens fattiga barn af Galleénska
räntemedlen och fattigkassan bestämdes för 6 måna-
der från den 1.instundande januari,som följer:

N:o 1.f.d.Torparen Jonas Janssons från Hagnesta dotter
Katrinas 3 små barn,hos morfadren,i månaden Kr.5:-
{Samt nu tillfälligt anslag på en gång 6 kr.}
2.afl.Torparen Erik Jonssons från Gredby dotter
{Maria Christina}hos Drängen Erik Persson vid
Nyby bruk,Thorshälla,- Kr.4-
3.Samme mans son {Frans Viktor}hos Anders
Gustaf Jansson i Ängstugan,Fors S:n, - Kr.5,50
4.Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn,
hos modren,- Kr.5.-
5.Afl.Soldaten Falks Enkas 2 barn,hos modren - 3.-
6.Afl.Erik Jonssons Enka i Löfstugan 2 barn,
hos modren,- Kr.5.-
7.Jäderlunds son {Gustaf Edvard}hos Smeden
P.J.Pettersson i Eskilstuna - Kr.3:-
8.Anders Qvicks Enkas son {Johan August},
hos modren,- Kr.3.-
[MARG:bet]
9.And.Fredrikssons i Gärdtre son {Erik Wilhelm}
i Barnhemmet - Kr.5:-
10.Tjenstflickan Wilhelmina Odes barn {Carl
Erik} - i Barnhemmet - 5.-
11.Densammas barn,nyfödt,hos henne,nu-
boende vid Gredbylund på Gredby egor - 3.-
{Samt tillfälligt understöd på en gång 6 Kr}.
12.Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar}i
Barnhemmet - 5:
13.Anders Fredrikssons från Gärdtre dotter
{Wilhelmina}i - Barnhemmet - 5.-
14.Afl.Jonas Perssons från Gårdskäl dotter
{Klara Amanda}i - Barnhemmet - 5:-
15.afl.Gjutaren August Höglunds dotter {Johanna
Wilhelmina} i - Barnhemmet - 5.-
16.Ogifta Magdalena Persdotters 2:ne barn
{Carl Oskar}och {Maria Albertina} i Barnhemmet - 10:-

{§.4.}
Till julen skulle utdelas 4 Kronor till hvardera
i fattighuset och 2 kronor hvardera af
understödstagarne utom fattighuset,istället
för julkost in natura.-

{§.5.}
Anställdes auktion för upphandling af ved-
behofven för nästkommande år åt Socknens
fattighus och barnhem,hvilka behof
nu beräknades till 24 famnar barrved,
att levereras på reqvisition.-

För lägsta anbudet,á 12 Kronor famnen,
stannade härvid Fjerdingsmannen Joh.Erik
Olsson i Gårdskäl;hvilket anbud antogs.-

Samma dag uppläst och justeradt

/L;P;Åkerman/

/Ax,K:son Leijonhufvud/
/Jonas Ericksson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105756.

Personrelationer