Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Fors socken den 16
December 1874.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr Carl Olsson, Glömsta
Herr A. V. Noréus,
Herr Jonas Eriksson, Sahl
Herr Lars Erik Olsson, Ånsöga
Herr Olof Eriksson, Ånsöga
Herr Jonas Ersson, Slagsta
Herr Carl Carlsson, Röksta
Herr Gustaf Olsson, Eckersta

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och bestämdes understödet
till dem för sex månader från den 1 Januari till den 1 Juli
1875, på följande sätt:

1:o {Inom fattighuset:}
N:o 1. Förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden - [Riksdaler] Rd 3,20.
2. Blinda Maja Ersdotter - 3,40.
3 Johanna Carlsdotter - 2,70.
4. Lars Gustaf Persson - 2,70.
5. Anders Gustaf Malmsten - 2,70
6 Ströms Enka - 3,40.
7. Anders Perssons Enka - 2,70.
8. Anna Sofia Melin - 2,70.
9. Brita Stina Slag - 2,70.
10. Jan Petter Perssons hustru - 2,70.
11. Magdalena Persdotter med 2 barn {tillsvidare} 10:-
12. afsked. Soldaten Ljung får bo i fattighuset
och erhålla till julen
4 rd hvardera.
13. afsked. Soldaten Sjögren får bo i fattighuset.
och erhålla till julen
4 rd hvardera.
[MARG: bet.]

2:o {Utom fattighuset.} {i månaden.}
N:o 1. Enkan Norgren - 1,20.
2. Maria Ersdotter hos Soldat Svedin - 2,40.
3. Petter Perssons Enka vid Tunafors - 1,90.
4. Jonas Nilssons Enka - 2,40.
5. Catharina Hedström vid Tunafors - 2-
6. Charlotta Berglund, hyreshjelp - 1:-
7. Erik Westmans Enka - 1,50.
8. Maja Stina på Gredby egor - 2.-
9. Enkan Malmqvist från Ärna - 1,40.
{samt på en gång till ved 3 rd}
[MARG: bet.]
10. Sven Larssons Enka i Grönsta - 2.-
11. Lars Nilssons Enka i Hugelsta - 4,50.
12. f. d. drängen And. Petter Jansson till hyresbidrag 1,50.
f. d. drängen And. Petter Jansson till kläder - 1.-
13. Lars Erssons Enka i Ärna - 1,40.
14. Jan Jansson i Norrtorp - 1,40.
[MARG: bet.]
15. Per Persson i Helgesta - 1.-
16. Enkan Stina Ersdotter i Måsta - 0,50.
17. And. Andersson med hustru vid Gårdskäl - 4,50.
18. Erik Anderssons Enka i Skensta - 2:-
19. Afsked. Soldaten Eds Enka {för en gång 4 rd till ved.}
[MARG: bet.]

{§.2.}
Understödet af Galleenska medlen till socknens
fattiga barn för nästkommande 6 månader
bestämdes, som följer:

N:o 1. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda} hos
Gelbgjutaren Johansson i Eskilstuna - 3.-

2. Afl. Olof Anderssons i Grönsta dotter {Lovisa Mathilda}
hos Lars Bergman i Janslunda, Thorshälla socken 2.-

3. Afl. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Erik
Wilhelm} hos Torparen And. Eklund i Heby, Kjula S:n, - 4.-

4. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gårdskäl son {Frans
Erik} hos Skräddaren Hallberg vid Årbylund - 4.-

5. Jäderlunds son {Gustaf Edvard}, nu hos Smeden Björn-
berg i Eskilstuna - 4.-

6. Afl. Torparen Jan Erik Janssons från Gredby dotter
{Maria Christina} nu hos Torparen Erik Persson i Brick-
stugan, Fors socken, bibehålles der - 4.-

7. Samme mans son {Frans Victor}, nu hos Anders Gustaf
Jansson i Ängstugan, Fors socken, bibehålles - 5.-

8. Anders Qvicks Enkas son {Johan August} hos modren - 3.-

9. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp 3 barn, hos modren - 3.-

10. Afl. Soldaten Falks Enkas 2 barn i Löflund - 5.-

11. Erik Jonssons Enkas i Löfstugan 2 barn - 5.-
{samt 2 rd till julen.}

12. f. Tjenstflickan Wilhelmina Odes 1 barn i Barnhemmet - 5.-

13. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar} i Barnhemmet - 5:-

14. Anders Fredrikssons från Gärdstre dotter {Wilhelmina}
i Barnhemmet - 5:-

15. Jonas Perssons från Gårdskäl dotter {Klara Amanda}
i Barnhemmet - 5.-

16. Afsked. Gardisten Bergqvists son {Frans Henrik Theodor} hos
Skräddaren Hellmark i Eskilstuna - 3.-

17. Afl. Soldaten Lindbergs Enkas son {Adolf Fredrik} i Barn-
hemmet - 5:-

18. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Anders Gustaf} hos
O. Olsson på Skiftinge, till insättning i Sparbanken - 3:-

{§.3}
Till julen skulle utdelas 4 rd till hvardera i fattig-
huset och 2 rd till hvardera af understödstagarne
utom fattighuset i stället för julkost in natura.

{§.4.}
Lars Larsson i Grönsta, hvilken från detta
sammanträde uteblifvit utan anmäldt förfall,
pliktar 2 rd till kommunalkassan.

{§.5.}
Hjonen i fattighuset hade tilldelats domestikväf
till linnen och skjortor, hvilket godkändes.
Wäfven utgjorde 52½ aln.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justerdt.
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/J; Ericksson/
Sahl

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 24 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105755.

Personrelationer