Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1899

Anmärkning

Protokoll fördt vid extra
sammanträde med komunal-
nämden i Sockenstugan den
16 December 1899

Närvarande undertecknad ordf samt Herrar
ledamöter J.Engström C F Lindkvist A Hagberg
C.Zakrison Edv Olsson Axel Anderson A Ahlborg
samt med laga förfall frånvarande Aug Olsson
Wikt Anderson och A Holmgren

§1
Föredrogs handlingarne i målet angående
arbetaren Anders Gustaf Anderson från Lista
socken hvari nämde församling yrkade utfå
ersättning af Kloster socken för till Anderson
lemnadt understöd, och beslöt nämden
uppdraga åt ordf att i målet afgifva för-
klaring

§2
Ordföranden förelade komunalnämden en
tablå öfver komunens inkomster och utgifter
för året,och som det visade sig att de
influtna medlen vore slut uppdrog
komunalnämden åt ordföranden och vise
ordföranden att för fyllande af behofvet
upptaga ett lillfälligt lån af 4000 Kronor

§3
Att Justera detta protokoll utsågs ledomöterna
C Zakrison och C F Lindkvist

Som ofvan
/C A.Olsson/

Justerat
/C. F. Lindqvist/
/Carl Zachrisson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 3 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105757.

Personrelationer