Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kommunal
Nämnden i Klosters Socken,
den 16 December 1870.

Närvarande: Herr L P. Åkerman
Herr friherre A: Leijonhufvud
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr A. P. Andersson i Helgesta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Olof Olsson på Skiftinge
Herr Zimmerman
Herr Gustaf Eriksson i Eckersta
Herr Carl Olsson i Glömsta.

{§.1.}
Mönstrades församlingens äldre fattiga och be-
stämdes understödet till den för 6 månader från
den 1 Januari till 1 Juli 1871, som följer:

{1:o Inom fattighuset.}

N:o 1. förestånderskan Stina Hugg erhåller i månaden
1 Lispund mjöl och - [Riksdaler] Rd 1,50.
2. Blinda Maria Ersdotter, 1 1/2 lispund mjöl och - 1._
3. Johanna Carlsdotter, 1 lispund mjöl och - 1._
4. Lisa Larsdotter, 1/2 lispund mjöl och - 1._
5. Anders Nilssons E:a ifrån Balsta, 1 1/2 lispund mjöl och - 1:_
6. f. Drängen Lars Gustaf Persson, 1 lispund mjöl och - 1._
7. f Drängen Anders Gustaf Malmsten, 1 lispund mjöl och - 1._
8. Anna Sofia Mellin, 1 lispund mjöl och - 1._
9. Orgeltramparen Ströms E:a, 1 1/2 lispund mjöl och - 1._
10. Anders Perssons E:a, 1 lispund mjöl och - 1._
11. Erik Nilssons E:a, 1 lispund mjöl och - 1._

skolande hvardera dessutom erhålla 1/2 kanna
ärter i månaden.

2:o {Utom fattighuset.} {i månaden:}

N:o 1 Enkan Norgren från Lönsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre
2. Enkan Maria Ersd:r hos Soldat Svedin, 1 lispund mjöl och 1:-
3. Brita Stina Slag, 1 lispund mjöl och - 1:-
4. Enkan Bergström från Slagsta, 1 lispund mjöl. (utgår).
5. f. Trumslagaren Revelj, hyreshjelp 2:-
6. Anna Greta Andersdotter på Socknen 1:-
7. Soldaten Froms Enka i Ärsta - 1.-
8. Maria Björk vid Tunafors - 1:-
9. Carl Andersson med hustru i Stentorp, 1 lispund mjöl.
10. Jonas Jansson med hustru i Hagnesta, 1 lispund mjöl.
11. Petter Persson vid Tunafors, 1 lispund mjöl och 50 öre.
12. Jonas Nilssons Enka Tunafors, 1 lispund mjöl och 1:-
13. Erik Westman, 1/2 lispund mjöl och 50 öre.
14 Enkan Maja Stina Andersd:r, Gredby, 1/2 lispund mjöl och 50 öre.
15. Enkan Malmqvist i Ärna, 1 lispund mjöl.
16. Enkan Greta Hugg vid Hugelsta, 1/2 lispund mjöl och - 50 öre.
17. Sven Larsson med hustru vid Grönsta, 2 lispund mjöl
och till hyreshjelp - 1.-
18. Lars Nilssons Enka vid Hugelsta, 2 1/2 lispund mjöl och 1:-
19. förre Drängen And. Petter Jonsson från Gärdtre, 1/2 lispund
mjöl och - 50 öre.
20. Catharina Hedström vid Tunafors - 1:-
21. Lars Erssons Enka i Ärna, 1 lispund mjöl och -
22. Jan Jansson i Norrtorp, under vintren, 1 lispund mjöl i mån.
23. Per Persson i Helgesta, under vintren, 1/2 lispund mjöl.
och till ved 3 rd på en gång.
24. Jan-Petter Jansson, som tillfälligt erhållit under
stöd med 9 rd, erhåller understöd till hyra hos
Skräddaren Hallberg efter 25 rd p:r år, samt ved
och det vidare understöd, som behöfves, i anseende
dertill att Janssons hustru är sinnessjuk.
25. Enkan Stina Ersd:r från Måsta, nu i Lijsta Socken,
erhåller i månaden - 50 öre.

{§.2.}
Understödet af Galléenska medlen till de fattiga
barnen bestämde för sex månader från den 1
Januari till 1 Juli 1871; och skulle dessa
barn i månaden erhålla.

N:o 1. Enkan Stenqvists barn, hos henne - 2.-
[MARG: 55]
2. Anders Qvicks Enkas dotter {Mathilda}
hos Soldaten Hast - 4.
[MARG: 61 19/3]
3. Densammas söner {Carl Gustaf} och
{Johan August}, hos modren - 4.-
[MARG: 58 68.]

Dock öfverlemnas åt Ordföranden att
på annat ställe utackordera äldsta
sonen, om deraf göres behof för under-
visning i läsning.

4. Statdrängen Olof Anderssons i Grönsta barn
{Agnes Charlotta} och {Lovisa Mathilda}
hos Lars Bergman i Janslunda, Th:la Socken 6:-
[MARG: 58 59.]
5. Gustaf Sjögrens dotter {Anna Charlotta}
hos Axel Wilhelm Olsson i Hellby, Thorshälla
Socken, - 4.-
6. Carl Erik Falks Enkas 2 barn, hos henne 6.-
7. Olof Perssons vid Sahl Enkas barn, hos henne, 3:-
[MARG: 59.]
8. Enkan Anna Sofia Jäfverts son {Carl Johan} hos
modren 2.-
[MARG: 61.]
9. f Soldaten Lindbergs Enkas 2 barn, hos modren 4.-
[MARG: 57 63.]
10. Anders Fredrikssons från Gärdtre son {Carl Johan}
hos Lars Larsson i Grönsta - 2.-
[MARG: 57.]
11. Samme mans dotter {Anna Sofia} hos P. E.
Lundqvist i Svista - 2.-
[MARG: 59.]
12. Samme mans son {Anders Gustaf} hos Lars
Hultman i Stora Tidö - 4,50.
[MARG: 61.]

Dock öfverlemnas åt Ordföranden att på
annat ställe utackordera barnet.

13. Samme mans dotter {Wilhelmina} i Barnhemmet - 5.-
[MARG: 63.]
14. Samme mans son {Erik Wilhelm} hos Torparen
And. Eklund - 4.-
[MARG: 68.]
15. Afl. Erik Jonsson i Löfstugan 3 barn, hos
modren - 5:-
16. Afl. Snickaren Jonas Perssons från Gård-
skäl son {Anders Gustaf} hos And. Andersson
d. y. i Ärsta - 5.-
[MARG: 58.]
17. Densammes son {Johan Henning} i Barnhemmet - 5.-
[MARG: 61.]
18 Densammes son {Frans Erik} hos Skräddaren
Hallberg i Årbylund - 5.-
[MARG: 63]
19. Densammes dotter {Clara Amanda} i Barnhemmet - 5.-
20. Arbetskarlen Jäderlunds son {Gustaf Edvard}
hos Smeden Björnberg i E:a - 5.-
[MARG: 63 7/11]
21. Samme mans son {Erik Victor} i Barnhemmet 5.
[MARG: 58 14/3.]
22. Petter Perssons vid Tunafors dotter {Augusta} i
Barnhemmet 5.-
[MARG: 62 19/7.]
23. Erik Anderssons i Skensta Enkas 2 barn
hos henne - 4.-
[MARG: 56 59.]
24. Afl. Torparen Jan Erik Jonssons vid
Gredby 2:e barn, {Frans Victor} och
{Maria Christina} hos Anders Gustaf
Jansson i Ängstugan, Fors Socken - 9.-
[MARG: 62
65.]
25. Samme mans dotter {Sofia hos Kakel
ugnsmakaren Thelin i Eskilstuna} - 4.
[MARG: 60.]
26. Arbetskarlen Bergqvists son {Frans
Henrik Teodor} i Barnhemmet - 5.-
27. Ogifta Maria Olsdotters i Wintertorp
2 barn, hos henne - 3.-
28. Arbetaren Lindbloms vid Gårdskäl son
{Carl} i Barnhemmet - 5.
29. Afl. Soldaten Falks Enkas 4 barn
i Löflund, hos modren - 6.
30. Ogifta Johanna Frids son {Frans Oskar}
hos henne - 1, 50.
[MARG: 64. 26/9]

{§.3.}
Bestämdes att julkosten till de fattiga skulle
utgå med 1 lispund Bröd, 10 skålpund kött och 5 skålpund sill
samt 1 rd rmt [Riksmynt] i penningar till hjonen hvardera
i fattighuset och till Svedins Enka samt
Brita Stina Slag. Öfvriga fattiga skulle
erhålla 1/2 lispund bröd och 25 öre.

Kyrkovärden Carl Carlsson i Röksta och Lars
Erik Olsson i Ånsöga åtogo sig att upphandla
och utdela julkosten. För besväret dermed
erhålla de hvardera 1 rd.

{§.4.}
Antogs Lars Erik Olssons i Ånsöga anbud att
till fattigutdelningen anskaffa mjöl under
nästa år, efter gångbart pris.

{§.5.}
Nämnden antog ett förslag till kontrakt med
dem, hos hvilka socknen hafva barn utackorderade,
och beslöts att lämpligt antal exemplar deraf
skulle tryckas.

{§.6.}
Afslogs Enkan Brita Lisa Bergströms på Gredby
egor framställning om fattigunderstöd, emedan
hon har tre söner, hvilka ansågos kunna henne
försörja.

{§.7.}
Ledamoten i Nämnden Bruksegaren A. V.
Noréus, hvilken från dagens samman-
träde uteblifvit utan anmälan af förfall,
skulle derför böta 2 rd.

Samma dag uppläst och justeradt:
/L; P; Åkerman/

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Lars, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 16 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 1 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105754.

Personrelationer