Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 juni 1889

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämnden i Kloster
Sockens sammanträde i
Sockenstugan den 15 Juni 1889.

Närvarande undertecknad ordförande samt
Herrar

§1
Mönstrades församlingens fattigga och be-
stämdes dess underhåll för nästkommande
halfår sålunda.

N:o 1 Förestånderskan Mina Ode och hennes son för mån: 8 k:r
2 Stina Hugg 3-50
3 Johanna Carlsdotter 3-
4 Ströms Enka 4-
5 Anna Sofia Melin 3-50
6 Brinks Enka 3-
7 Petter Janssons Enka 3-
8 Hedda Jonsson 3-
9 Lennströms Enka 3-
10 Lovisa Gustafsson 3-
11 Erik Andersson Enka 3-50
12 Chatrina Hedström 4-
13 A Perssons Enka 3-
14 Edlunds Enka 4-
15 Sjögren 3-
16 A Andersson 4-50
17. Lindqvist 3-
18 J Larsson med hustru 7-
19 Strandberg 3-

Utom Fattighuset
20 Enkan Nordgren 3-50
21 Enkan Fredriksson Hallingelund 2-
22 P Jansson med Hustru Hagnesta 5-
23 Svensson 5-
N:o 24 P Jansson för månad 3
25 A Anderssons Enka Hvilsta för månad 2
26 Quicks Enka 3.
27. Döfstumme Andersson Fagerås 4.
28 Maria Jansson från Ärna 2.

Understödet till församlingens fattiga barn
29 Förrymde G R Svedins barn för mån: 8.
30 Mina Odes son hos Wretling för mån: 4.
31 Mina Odes son hos Krig för mån: 5
32 Edlunds dotter hos Skräddaren Larsson för mån: 5
33 Räcksmeden Björklunds barn för mån: 10
34 Erikssons barn från Katrineberg för mån: 3

§2
E Eriksson i Ärsta bevilljades hyreshjelp
10 kronor för nästa halfår.

§3
Till hyreshjelp år Snickaren Petterssons familj
bevilljades 20 k:r.

§4
Som J E Ersson skrifven på Socknen
var intagen på lasarettet beslöts att
kostnaden derför skulle utgå ur lasaretts-
fonden.

§5
Som byggnadsnämnden i Eskilstuna dömt
att planket vid fattighustomten skulle målas
utsågs J E Olsson i Skiftinge att tillsammans
med Fors gå i verkställighet deraf.

§6
Som med detta års utgång det på Fattig-
husvinden varande rummet icke vidare finge
begangnas, utsågs ledamoten P J Söderqvist
att på annat håll söka hyra rum för
behofvet i fråga.

§7
Att justera dagens protokoll utsågs Herrar
Lars Olsson och P Larsson

Som ofvan
/J, E, Olsson,/

Justeradt
/P, Larsson/
/Lars, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105744.

Personrelationer