Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 mars 1890

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 mars 1890

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalstämman i Kloster
socken sammanträde i Socken-
stugan den 15 Mars 1890

Närvarande nämndens samtlliga ledamöter

§1.
I Anledning af Källarmästaren A Carlsson i Eskilstuna
hos Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om rättighet till värdshusrörelse
under instundande sommarmånader vid
luststället Djurgården, beslöt nämnden
att uti det infordrade yttrande omnämna
det sökanden för några dagar gjort konkurs,
men om rörelsen bedrifves på såndant
sätt och under sådana hvilkor som ansök-
ningen närmare angifver, kommunalnämnden
för sin del tillstyrker bifall.

§2
Till Hyreshjelp till Snickar Petterssons familj
beviljades 25 kronor för detta halfår

§3
Till understöd till de i Barnhemmet in-
tagna barnen beviljades 120 kronor

§4
Att justera dagens protokoll utsågs
Herrar C, Carlsson och O Andersson Röksta

Som ofvan
/J, E, Olsson/

Justeradt
/Carl Carlsson/
/Olof Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 mars 1890,” Eskilstuna kommun, hämtad 7 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105745.

Personrelationer