Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1866

Anmärkning

Protocoll fördt vid sammanträde
med vid Riksdagsmannaval röst-
berättigade innevånare uti
Klosters Socken af Öster
Rekarne Härad,i sockenstugan
uti Eskilstuna den 15 Augusti
1866.

Genom kungörelse,som blifvit uppläst från
predikstolen i socknens kyrka söndagarne den
5 och 12 i denne månad,hade undertecknad,
KommunalStämmans Ordförande,kallat Klosters
sockens vid riksdagsmannaval röstegande
innevånare att denne dag,klockan 10 på för-
middagen,sammanträda i sockenstugan för
att utse elektorer för väljande af riksdags-
man till Riksdagens Andra Kammare;och
då detta ärende nu på utsatt tid företogs,
lemnade Ordföranden en redogörelse för Riks-
dags Ordningens stadganden angående riksdags
mannaval,hvarefter de närvarande enhäl-
ligt förklarade sig för riksdagsmannaval
genom elektorer och slutna sedlar.

På förenämnda sätt utsågos till elektorer
för Kloster Socken som har 1490 innevånare,
Hemmansegarne Anders Petter Andersson
i Helgesta och Carl Olsson i Glömsta.

/L;P;Åkerman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 15 augusti 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 2 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105742.

Personrelationer