Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 november 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 november 1884

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunal-
Nämndens i Kloster Socken sam-
manträde i Sockenstugan den
12 November 1884.

N:de Undertecknad ordförande samt
Herrar Baron A. Leijonhufvud
Jägmästaren V. Noreius
O. Olsson i Skiftinge
Lars Olsson i Ånsöga
Olof Eriksson i Ånsöga
Carl Carlsson i Röksta
Jonas Ersson i Sahl och
Gustaf Abrahamsson i Hugelsta
Carl Olsson i Glömsta,
Gustaf Olsson i Eckersta.

§1.
Upprättades följande förslag till utgifts- och
inkomstStat för nästkommande år:

{Utgifter.}
1:o Beslutadt af KyrkoStämman
för Skolväsendet och kyrkliga ändamål 4472:09
2:o Beslutadt af KommunalStämman
till fattigvården, omkr 3000:-
Presterskapets jura Stolae 75:-
Aflöningar och Skrifbiträden 300:
Räntor och Amorteringar 1065:
Oförutsedda behof 490:- 4860:-
Sa 9332:09

{Inkomster}
Af jordtorpare och Backstugusittare 1 Krona
och af handtverkare, som icke hafva
fyrktal 2 Kronor 100:-
Af Klosterström, enl. Kongl. Maj:ts. dom 800:-
Uttaxering i öfrigt enl. Kyrkostäm-
mans beslut
Trprt 900
Trprt 900
Till Skolor, personlig afgift af 50 öre per man
och 25 öre för quinna 400
[Uttaxering] Till Skolor, af 12650 fyrkar à 23 öre 2624:09
[Uttaxering] Till Skolor, för kyrkliga ändamål 12650 fyrkar à 13 öre 1442:
Behållning resterande kommunalutskylder
från förra året 683:-
Behållning Kontant 500
Till fattigvården och gemensamma behof
uttaxering af 12650 fyrkar à 22 öre 2783
S:a. 9332:09

Samma dag uppläst och godkändt.

/L; P; Åkerman/
/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Georg Noréus/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 november 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105687.

Personrelationer