Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 november 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 november 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid kom-
munalnämdens i Kloster
socken sammanträde i socken-
stugan den 12 November 1898.

Närvarande undertecknad ordf. samt
Herrar ledamöter. Joh Engström. C. A.
Olsson. E. Hagberg. W. Andersson. Ax. Anders-
son. P. E. Pettersson. A. Ahlborg. C,
Zakrisson suppleanterna Adolf Olsson
och C. F. Lindkvist.

§1.
Till enk. Anna Albertina Andersson
från Furuhäll som hade 3 minderåri-
ga barn beviljades för December mån
ett tillfälligt understöd af Åtta (8) kronor.

§2.
Ledamoten W. Andersson. anmälde att
vid förra sammanträdet haft laga
förfall, hvarför han befriades från
erläggande af böter.

§3.
Att justera detta protokoll valdes C. A.
Olsson Hugelsta och A. Ahlborg Grönsta

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeradt
/C, A, Olsson/
/A, Ahlborg./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 12 november 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 9 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105688.

Personrelationer