Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 april 1903

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 april 1903

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kom-
munalnämdens i Kloster, socken
sammanträde den 11 April 1903.

Närvarande undertecknad. ordf, samt Herrar
ledamöter. H. Engström, A. Pettersson, A.
Sahlin, Aug Carlsson, C. Zakrisson, G.
Sundkvist. Ax. Andersson, Edv. Olsson, A.
Ahlborg, suppleant. Aug Bergström i st.
för G. A. Svensson.

§1.
Föredrogs Källarmäst. Eugén Barnabe. hos.
Konungens Befallningshafvande gjorda
ansökan om rätt till utskänkning
vid sommarluststället Djurgården under
tiden 1 maj. 30 Sept. innevarande år
söckendagar fr. kl. 9 f. m. till 11 e. m.
sön o helgdagar. från kl. 1 till 5 och 6.
till 11 e. m. derstädes få utskänka vin-
malt och spiritiösa drycker. under
öfverläggningen härom yrkades dels afslag,
samt dels bifall till ansökningen i
hvad den afsåge servering. i Utvärds
huset, samt inom inhägnaden derom-
kring; men ville nämden för sin del
helt och hållet förbjuda den Ölservering,
som bruka försiggå i stånd. utomkring.
den inhägnade platsen vid Utvärdshuset
vid företagen omröstning segrade det
sednare förslaget.

§2.
Enkan. Karin. Carlsson. från Nytorp. född 1839.
företrädde och begärde Fem (5) Kronor.
i mån. i understöd, tillsyningsmännerna.
från Tunafors tillstyrkte ansökningen, och
beslöt. nämden att hon skulle få
5 kronor i mån från 1 April.

§3.
Enk. Sofia Persson. Grönsta. beviljades till
kläder åt sina barn af hundskattekassan.
Tio (10) kronor.

§4.
Till. besigtningsmän att tillsammans med.
vederbörande verkställa besigtning. vid
sommarluststället Djurgården valdes Aug.
Olsson. Qvinnersta och A. Ahlborg.
Grönsta.

§5.
Att justera detta protokoll valdes.
Aug Carlsson Ärsta och C. Zakrisson
Skensta.

Som ofvan.
/Aug, Olsson,/

Justeradt.
/Carl Zachrisson/
/L; A; Carlsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 11 april 1903,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105650.

Personrelationer