Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1904

Anmärkning

Protokoll hållet vid Kommu-
nalnämnden i Kloster socken
sammanträde i Sockenstugan
den 10 September 1904.

Närvarande undertecknad ordf. samt le-
damöterna. J. H. Engström, A, Pettersson,
A. Sahlin. Aug Carlsson, C. Zakrisson, A.
Ahlborg Ax. Andersson. frånvarande med
giltigt förfall var C. A. Olsson.

§1.
Enkan Anna Charlotta Pettersson från Duf-
torp född 1840 begärde att få fem
kronor i mån i understöd från den 1:sta
Oktober d. år. nämnden beviljade detta.

§2.
Snick Carl Johan Höglund
från Rosenlund å Wallby ägor bevil-
jades 4 par kängor till sina barn
under skolgången han hade hustru
och 8 minderåriga barn, medlen skulle
utgå af hundskattekassan

§3.
För flickan Beda Matilda Larsson ut-
ackorderad hos Bergström Nyfors, begär-
des att få understödet ökadt till Tio
kronor i mån från den 1 Okt. D. År.
nämden beviljade detta.

§4.
Som ledamöterna C. G. Sundkvist och Edvard
Olsson. från sammanträdet uteblifvit utan
att suppleant tillstädeskommit fälldes
de att till kommunens kassa böta
två kronor.

§5.
Att. justera detta protokoll valdes A.
Sahlin och A. Pettersson.

Som ofvan.
/Aug Olsson/

Justeradt
/Aug Pettersson/
/A, Sahlin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105648.

Personrelationer