Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid
Kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
Sockenstugan den 10 September
1898.

Närvarande undertecknad ordf., Samt Herrar
ledamöter P.E. Pettersson. Axel Andersson, Wikt.
Andersson. C. Zakrisson, E Hagberg., C.A. Olsson,
Joh. Engström, Edv Olsson.

§ 1.
Erik Andersson Svista beviljades i understöd.
6 kronor i mån. från 1:sta Oktober.

§ 2.
beslöts att betala Sjuttio 70 kronor 70 öre
lasarettskostnad för Anna Charlotta
Holmström från Lindesnäs, men skulle
Fors socken, eller annat vederbörande
samhälle der hon egde hemortsrätt
lagsökas för kostnaden. och som rän-
tan vore slut i lasarettsfonden, skulle
medlen förskotteras ur Kommunalkas-
san.

§ 3.
Sju (7) Kronor 50 öre lasarettskostnad
för Maria Charlotta Ekström från Kloster
skulle betalas ur Kommunalkassan

§ 4.
Till enk. Anna Nylander från Hugelsta
som har 5 minderåriga barn bevil-
jades Åtta 8. Kronor i mån från
1 September.

§ 5.
beslöts att Elin Welin skulle flytta
till Axel Andersson. Ånsöga, hvilken
erbjudit sig att utan ersättning taga henne

§ 6.
Som ledamö-
terna A. Ahlberg Grönsta och G.W.
Eriksson Stjernholm från sammanträdet uteblif-
vit utan att suppleant tillstädeskommit
fälldes de att till Kommunens Kassa
bota 2 Kronor hvardera.

§ 7.
Att justera detta protokoll valdes
Herrar P.E. Pettersson och Edv. Olsson.

Som ofvan

/Aug Olsson./

/P.E. Pettersson/
/J,E, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 september 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105647.

Personrelationer