Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1898

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1898

Anmärkning

Protokoll hållet vid
kommunalnämdens i Kloster
socken sammanträde i
sockenstugan den 10 dec
1898.

Närvarande undertecknad ordf samt
Herrar ledamöter A. Ahlborg. P. E. Pettersson.
W. Andersson. Ax. Andersson. Edv. Olsson.
C. Zakrisson E. Hagberg. C. F. Lind-
kvist i st. f. G. W. Eriksson. Olsson Hugel-
sta var frånvarande med giltigt för-
fall.

§1.
Anders Perssons enka beviljades för
nästkommande halfår 5 kronor i mån
samt till Jul 4 kronor.

§2.
Fredrikssons enka bosatt vid Nyby.
Bruk. beviljades för nästkommande
halfår 2 kronor i mån.

§3.
enk. Maria Lovisa Andersson. Kumla
som har fyra minderåriga barn bevil-
jades för nästk. halfår 15 kronor i mån.

§4.
C. E. Holmgren bosatt i Tumbo Socken
beviljades för nästa halfår 7 kronor
i mån.

§5.
enk. Catrina Ersdotter från Ärsta bevil-
jades för nästk. halfår 5 kronor i
mån samt till Jul 4 kronor.

§6.
Lars Eriksson i gården N:o 80 Eskil-
stuna beviljades för nästk. halfår
5 kronor i mån. samt till Jul.
4 kronor.

§7.
För Alma Andersson. född 1884. och.
Berta Andersson född 1887. hos C. F.
Lindkvist Gunnaskär beviljades 10
kronor. i mån för nästk. halfår.

§8.
För Anna Malmsten född 1888. ut
ackorderad hos fru Jerngren i Eskil-
stuna beviljades för nästk. halfår 5
kronor i mån.

§9.
enk. Hedda Lundström från Wiptorp
beviljades för nästk. halfår 5 kronor
i mån samt till Jul 4 kronor.

§10.
enk. Stina Andersson. från Tunaberg. be-
viljades för nästk. halfår 3 kronor
i mån.

§11.
enklingen Erik. Andersson. från Svista.
beviljades för nästk. halfår 6 kronor.
i mån.

§12.
enk. Cristina Wilhelmina Hellström från
Sörängstorp med tre minderåriga barn
beviljades för nästk. halfår 10 kronor i
mån.

[MARG: Död]

§13.
För Edit Molander utackorderad hos
fru Åkvist i Eskilstuna beviljades
8 kronor i mån för nästk. halfår.

§14.
enk. Carolina Cristina Aspelin från
Skogstorpsstugan med fem minderåriga
barn beviljades för nästk. halfår
15 kronor i mån. samt till Jul 4 kronor.

§15.
Inhs. A F. Olsson född 1824. och hustr.
född 1833. från Rödmossen beviljades (8)
kronor i mån. för nästk. halfår.

§16.
enk. Anna Nylander från Hugelsta med
fem minderåriga barn beviljades för
nästkommande halfår (8) Kronor i mån.

§17.
enk. Anna Albertina Andersson. från
Furuhäll, som har tre minderåriga
barn beviljades för nästk. halfår (8) Kro-
nor i mån. äfvenså skulle för henne
utbetalas 3 kvartals hyra för nästa
år med 18 kronor 50 öre i kvartalet

§18.
Som ledamoten Joh. Engström från Sam-
manträdet uteblifvit utan att suppleant
tillstädeskommit fälldes han att till
kommunens kassa böta 2 kronor.

§19.
Att justera detta protokoll valdes
A. Ahlborg Grönsta och Ax. Andersson.
Ånsöga.

Som ofvan.
/Aug, Olsson/

Justeras:
/Axel Andersson/
/A, Ahlborg,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 10 december 1898,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105627.

Personrelationer