Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1874

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1874

Anmärkning

Protokoll, fördt hos Kom-
munalNämnden i Kloster Socken
den 1 April 1874.

Närvarande: Herr L. P. Åkerman
Herr Friherre A. Leijonhufvud
Herr Olof Olsson å Skiftinge
Herr Carl Olsson i Glömsta
Herr Jonas Eriksson i Sahl
Herr Olof Eriksson i Ånsöga
Herr Gustaf Olsson i Eckersta
Herr Carl Carlsson i Röksta
Herr Jonas Larsson i Slagsta
Herr Lars Larsson i Grönsta
Herr A. V. Noréus

{§.1.}
KommunalNämnden förklarade sig inte hafva annat
att erinra mot bifall till Carolina Trosanders ansök-
ning att vid Eskilstuna stads Sommarlustställe Djur-
gården i Klosters Socken instundande sommarmånader
på begärda tider idka värdshusrörelse med brännvins-
utskänkning, än att, i anseende till pågående jernvägs-
byggnader i orten, deraf oordningar kunde befaras,
samma tillstånd måste beviljas endast under det vil-
koret, att sökanden, under pågående rörelse, städse å
platsen håller, på sin bekostnad, en polistjensteman.

{§.2.}
Förre drängen Anders Petter Jonsson, som har af socknens
anslag till kläder med 1 rd [riksdal] i månaden och 1 rd 50 öre
i månaden, till hyreshjälp
förekom och begärde särskildt understöd med 25 öre om
dagen i 3 veckors tid till hans i Wallby Socken varande
fattiga syster, som derunder födt honom.- 4 rd beviljades;
och uppdrogs åt Ordförande att, då rum ej finns
i Socknens fattighus, söka husrum åt Jonsson i
Fors Fattighus, der utrymmet vare större.

/L; P; Åkerman/

Samma dag uppläst och justeradt.
/A, V, Noréus/
/O, Olsson/
/C, Olsson,/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1874,” Eskilstuna kommun, hämtad 26 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105613.

Personrelationer