Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalnämndens
i Kloster Socken sammanträde i Sakristi
an Tisdagen den 1 April 1879.

Närvarande ordföranden Herr L. P. Åkerman,
vice ordföranden Herr V. Noreus
samt Herrar A. K:son Leijonhufvud
O. Olsson i Skiftinge
Carl Olsson i Glömsta
Carl Carlsson i Röksta
Jonas Ersson i Sahl
Olof Ersson i Ånsöga
Lars Olsson i Ånsöga
Gust. Olsson i Eckersta
Per Olsson i Gärdtre

{§1.}
A. G. Andersson i Ärsta hade inlemnat an-
sökning om att erhålla utgifven lasarettsafgift för
flickan Augusta Nilsdotter för tiden från
den 24 Oktober 1878 till den 11 januari 1879; men då
nämnden ansåg sagde flicka hafva hemortsrätt
i Barfva, så hänvisades Andersson att hos fattig-
vårdsStyrelsen derstädes framställa sina fordrings-
anspråk.

{§2.}
I anledning af Stadsfullmäktiges i Eskilstuna hos
Konungens Befallningshafvande gjorda hemställan
om tillåtelse för Carolina Trosander att under in-
stundande sommarmånader idka värdshusrörelse
med utskänkning af spirituösa drycker vid lust-
stället Djurgården beslöt nämnden såsom infor-
dradt yttrande förklara sig icke hafva något
att invända mot en sådan tillåtelses beviljande.

Samma dag uppläst och godkändt.
/L; P; Åkerman/

/Ax; K:son Leijonhufvud/
/Per, Olsson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Kloster kommunalnämnd, Eskilstuna, 1 april 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105614.

Personrelationer