Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1866

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1866

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunalstäm-
ma med Fors Socken den
9 April 1866.

Öfver Källarmästaren Alfred Törnbloms ansökning,
att, vid det för Eskilstuna Stad anlagda sommarlust-
stället Sommarro i Fors Socken under instundande
sommar, från och med den 1 Maj till den 1 October,
få idka värdshusrörelse med utskänkning af
spirituösa drycker på det vilkor att bränvin ej
utlemnas annorledes än vid måltider åt
spisande gäster samt att utskänkningen icke ut-
sträckes under Juni och Juli månader längre än
till klockan 11 på aftonen och under Maj, Augusti
och September icke längre än till klockan 10, äfvensom
att dansnöjen icke heller utsträckas öfver
nämnde tid,- lemnade Kommunalstämman
det ytrande att stämman ej emot berörde
ansökning hade något att erinra, men
önskade att Konungens Befallningshafvande
behagade bestämma ett vite af Femton
Riksdaler Riksmynt för öfverträdelse af
förbudet mot dansnöjenas utsträckning längre
på qvällarna, än som ansökningen innehåller.

/C; Bergstedt./

Samma dag uppläst och justerat

/L; F; Ståhlberg/
/W; A; Öhman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1866,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105596.

Personrelationer