Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1870

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 9 April 1870.

Kommunalstämman förklarade sig icke hafva något
att erinra mot Enkefru Mathilda Fréeses an-
sökning om rättighet att vid det för Eskilstuna
Stad anlagda luststället Sommarro i Fors Socken
få idka värdshusrörelse med utskänkning af
spirituosa drycker instundande sommarmånader
från och med den 1 Maj till den 1 Oktober, under
vilkor, att rörelsen ej utsträckes längre än till
klockan 10 på aftnarna under Maj, Augusti
och September och till klockan 11 på aftnarna
under Juni och Juli månader samt att bränvin
ej utlemnas annorledes än vid måltider
åt spisande gäster.

Uppläst och Justeradt

/L, F, Ståhlberg/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
Anders /A/ Andersson

Uppläst i Eskilstuna kyrka d. 24 Apr. 1870
af

/Joh. Wahlfisk/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 9 april 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 16 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105597.

Personrelationer