Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1894

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1894

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut
lyst Kommunal Stämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 8 September 1894

§1.
Restlängden öfver vid årets tredje uppbörds-
stämma obetalda Kommunalutskylder företeddes
granskades och godkändes, hvarvid beviljades af-
kortningar, som å längden antecknades.

§2.
För att, i enlighet med gällande föreskrifter, deröfver
afgifva yttrande föredrogs en af handelsidkerskan
Anna Lovisa Lundgren till Kommunal Nämnden
ingifven ansökning om tillstånd att få vid
Vegersberg inom Nyfors samhälle till afhemt-
ning hålla allmänheten till handa maltdrycker
i partier om mindre än tio liter; och beslöt
Stämman, i likhet med Kommunal Nämnden, att
afstyrka bifall till ansökningen i fråga.
Som ofvan

/A,Svedin/

justeradt
/Sig.Starck./
/H.Persson/

Uppläst i Fors kyrka Lördagen den 9 September 1894 af

/J A; Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 8 september 1894,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105595.

Personrelationer