Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 december 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 december 1870

Anmärkning

Protokoll fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken den
7 December 1870.

{§.1.}
Ordföranden i socknens BrandstodsKomité, Herr
C.J. Lundberg på Lagersberg, valdes att såsom
Ombud för Fors Socken emottaga och derefter
mellan vederbörande fördela socknens andel
af de återburna brandstodsmedlen för Wär-
hulta ångsågs brand.

{§.2.}
Nämndemannen Anders Andersson i Faskunge
utsågs till Ombud för Fors Socken, att den 13.
innevarande månad, klockan 1 på dagen, hos Hä-
rads Rätten sig inställa för att afgifva yttrande
öfver behöfligheten af vinterväg från Ängsholms
[Hofställäng] i Thorshälla Socken öfver Mälar-
fjärden Blacken och huru med denna vägs ut-
buskande skall förfaras.

Uppläsdt & Justerat

/D. Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh, Lundberg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 december 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105579.

Personrelationer