Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 augusti 1887

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 augusti 1887

Anmärkning

Afskrift af
Protokoll vid Sammanträde med
Fors Kommuns vid Riksdagsmanna-
val röstberättigade medlemmar
inför KommunalStämmans ordfö-
rande i Sockenstugan den 7 Au-
gusti 1887.

§1.
Uppå derom af godsegaren ock riddaren Herr Baron D. Herme-
lin gjord framställning hade vid riksdagsmannaval röst-
berättigade inom Fors Kommun genom kungörelse, som
blifvit 2:ne på hvarandra följande Söndagar i församlin-
gens kyrka uppläst, kallats till sammanträde för att hö-
ras, huruvida de vid val till riksdagsman i riksdagens
andra kammare för den valkrets, som utgöres af Vester
och Öster- Rekarne Härad, åstunda det omedelbara valsättet
eller icke. Sedan riksdagsordningens föreskrifter, rörande
rosträtt vid sådant sammanträde som det förevarande,
blifvit upplästa, samt på derom framstäld förfrågan
röstlängden lemnats utan anmärkning beslöts
att vid blifvande omröstning, som skedde öppet,
"den som åstundar det omedelbara valsättet, röstar
{ja}", och
"den som åstundar det medelbara valsättet,
röstar nej,"

Efter skedt upprop befanns omröstningen
hafva utfallit med 10 ja eller för det omedel-
bara valsättet och 1 nej eller för det medelbara
valsättet; skolande detta protokoll till Konun-
gens Befallningshafvande insändas, Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt
/Albert Sjöholm/
/P. G. Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 augusti 1887,” Eskilstuna kommun, hämtad 19 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105578.

Personrelationer