Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 april 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 april 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
7 April 1901.

{§1}
Till Stämmans ordförande inkommen
afkortningslängd å 1900 års kronoutskylder,
slutande å ett belopp af 924 kronor 82 öre, före-
teddes och godkändes samt försågs med på-
skrift derom.

{§2}
Till suppleant för de väghållningsskyldiges ombud
vid de tillfällen denne har förhinder utsågs Gårdsegaren
J. E. K. Widlund i Nyfors.
[MARG: Exp. 16.4.]

Samma dag uppläst och godkändt.
/C, Hyltén Cavallius./
/J, E, Widlund./
/C, A, Lindqvist,/

Uppläst i Fors kyrka sönd. d. 14 April 1901 af
/Er Malmborg/
Kom

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 7 april 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 14 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105577.

Personrelationer