Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 oktober 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen
utlyst Kommunalstämma men
Fors Socken i Sockenstugan
den 6 Oktober 1878.

{§ 1.}
I anseende till af ordföranden anmäldt förfall fördes ordet af under-
tecknad, stämmans vice ordförande.

{§ 2.}
Till ledamot i den nämnd, som har att sammanträda inför Herr
Kronofogden i fögderiet i tingshuset i Eskilstuna Måndagen den 14
dennes kl. 10 f.m. för att upprätta priskurant å de varor och
persedlar, som skola upptagas i innevarande års markegångs-
taxa, utsågs nämndemannen P. G. Haglund i Lundby.

{§ 3.}
Till Sockneombud för deltagande i sammanträde med delegar-
ne i Wester Rekarne Härads allmänning i Tingshuset i Eskilstuna
Tisdagen den 29 dennes kl. 12 på dagen utsågs fjerdings-
mannen A.F. Eriksson i Flacksta, hvilken äfven bemyn-
digas lyfta de penningemedel, som varda bestämda att utde-
las bland de särskilda socknarne.

{§ 4.}
Beslöts att detta protokoll skall justeras vid nästa stämma

Som ofvan.
/A Svedin/

Uppläst och godkändt.
/A; G; Andersson/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 8 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105576.

Personrelationer