Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884

Anmärkning

Protokoll vid det val som den
5:te September 1884 uti Socken-
Stugan inför undertecknad,
Ordförande i Fors Sockens
Kommunalstämma blifvit
hållet med
de vid Riksdagsmannaval
röstberättigade inom nämnda
Socken för utseende af Riks-
dagsman i Riksdagens Andra
Kammare under de tre år, som
börja med den 1 Nästkomman
de Januari månad

{S. D.} Upplästes Riksdags Ordningens föreskrifter
om valrätt och valbarhet till Riksdagens Andra Kam-
mare, hvarefter de vid riksdagsmannaval röstberät
tigade uppropades enligt den justerade och godkända
röstlängden, hvarvid valsedlar aflemnades
af här nedan uppräknade personer, nemligen

Majoren G. Blix vid Carl Gustafs Stad
Kassaförvaltaren G. V. Kumlien vid Carl Gustafs Stad
Materialförvaltaren G. A. Svedin vid Carl Gustafs Stad
Faktoriskrifvaren C. O Carlsson vid Carl Gustafs Stad
Werkmästaren O. W. Sundell vid Carl Gustafs Stad
Rustmäst Th.L.Norlander vid Carl Gustafs Stad
Rustmäst L. J. Granberg vid Carl Gustafs Stad
Faktoriarb. J. F. Sundqvist vid Carl Gustafs Stad
Stations Inspektoren J. Eriksson vid Eskilstuna Jernvägsstation
Hemmansegaren Erik Gustaf Larsson vid Flacksta
Ingeniör M Brunskog vid Tunafors
Bokhållaren S. C. Starck vid Tunafors
Werkmäst A. A. Selén vid Tunafors
Fabriksarb. C. E. Fredriksson vid Fredriksberg
Fabrikören och Riddaren L. F. Ståhlberg vid Ståhlfors
Fabrikören Lambert F. Ståhlberg vid Ståhlfors
Arrendatorn C. G. Pettersson i Gredby
Skolläraren E. M. Dahlberg vid Gallénska Skolan
Hemmansegaren A. G. Andersson i Kohlsta
P. G. Andersson i Kohlsta
L. E. Ersson i Kohlsta
P. G. Andersson d.y i Kohlsta
Godsegaren S. Pehrsson å Lagersberg
Hemmansegaren O. Eriksson i Lundby
Godsegaren Baron D. Hermelin å Åsby och
Baron Edv Hermelin å Åsby

Sedan röstsedlarne öppnats och de afgif
na rösterna sammanräknats befanns, att
Ryttmästaren F. A, Boström å Tynnelsö erhållit
Sexton (16) röster, Hemmansegaren Carl
Andersson i Hamra åtta, 8 röster och Godsegaren
Baron J. Nordenfalk å Löfsta Två (2)
röster.
Antalet röstberättigade inom Kommunen är 41 St

Som ofvan
/A. Svedin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 5 september 1884,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105567.

Personrelationer