Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 februari 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 februari 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid sammanträde med
Fors Sockens vid Riksdagsmannaval
röstberättigade medlemmar inför under-
tecknad, KommunalStämmans Ordfö-
rande, i Sockenstugan den 6 Februari
1881.

§.1.
S.D. Kommunens vid Riksdagsmannaval röstberättiga
de medlemmar hade blifvit kallade för att, i anled-
ning af derom inom domsagan väckt förslag höras
huruvida de vid val till riksdagsman i 2:a Kammaren
åstunda det omedelbara valsättet eller icke; och sedan
de stadganden, som röra detta förhållande, blifvit
upplästa, framstäldes och godkändes följande
voteringsproposition:

"Den, som vid val till riksdagsman i 2:a Kamma
ren åstundar det omedelbara valsättet, röste {Ja}"
Den, det ej vill, röste {Nej}"

Och befanns omröstningen hafva utfallit
med nio (9) {Ja}.

Som ofvan
/A Svedin./

Samma dag uppläst och godkändt

/D. Hermelin/
/Gust: Blix./

Uppläst från predikstolen i Fors kyrka Söndagen den 13 Februari 1881 af
/Er;Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 6 februari 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105568.

Personrelationer