Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 4 Septem-
ber 1905.

{§ 1}
Företeddes, granskades och godkändes
upprättas restlängd öfver vid tredje upp-
bördsstämman oguldna utskylder, slutan-
de å ett belopp af 365 kronor. Och skulle
längden, för tids vinnande, omedelbart
öfverlämnas till fjärdingsmannen för
indrifning.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan.
/C, Hyltén Cavallius/

/Erik Laurén/
/A. L. Lindhagen/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 10 sept. 1905 af.
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105555.

Personrelationer