Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1893

Anmärkning

Protokoll hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 4 September 1893

§1.
Fors Kommuns jemlikt lagen af den 23 Oktober 1891,
angående väghållningsbesvärets utgörande på
landet, väghållningsskyldige hade till denna dag
blifvit kallade för utseende af ett ombud att
jemte ombud för de väghållningsskyldige inom
häradets öfriga kommuner närvara vid utsatt
sammanträde inför Herr Kronofogden O. Wenström
i tingshuset i Eskilstuna Torsdagen den 14 i
denna månad klockan tolf på dagen för att
yttra sig öfver upprättadt förslag dels å de vägar,
som skola i vägdelningen ingå samt deras egenskap
af landsväg eller bygdeväg, och dels å de broar,
hvilka ej böra till vägtrummor härföras och
således skola från vägdelningen undantagas för
att medels vägkassan underhållas; och blef nu
till sådant ombud utsedd Hemmansegaren An-
ders Fredrik Eriksson i Flacksta.

Som ofvan
/A Svedin/

Justeradt samma dag
/F T Söderbäck/
/C. A. Thorild/

Uppläst i Fors kyrka Söndagen den 10 Sept. 1893
af /J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 4 september 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105554.

Personrelationer