Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1871

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1871

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal
Stämma med Fors Socken
den 31 October 1871.

§.1
Det af Nämnden uppsatta Utgifts - och
Inkomstförslaget för året 1872 godkändes;
och skulle såsom följd deraf uttaxeras för
år 1871 i kommunalskatt af Fors Socken

1:o För fattigvårdens behof

a.) af personer, à 50 öre för man och 25 öre för
qvinna

b.) af Inhysesmän och Backstugusittare à 2 Rd [riksdaler]
af gifta Statdrängar och gifta handtverkare
som ej ligga i fyrktal, à 1 Rd 50 öre och af jord-
torpare à 1 Rd -

c.) af Fyrktal à 18 öre

2:o Till amortering af Grafkassans Skuld
af oförmedlade mantal à 1 Rd
af mantalsskrifne personer à 5 öre

3:o För kommunens öfriga behof
af fyrktal à 10 öre -

§:o 2
Till ombud att vara närvarande vid
mantalskrifningen utsågs Jonas Ersson i Stenby.

Uppläst och godkändt

/D. Hermelin/
/Ax K:son Leijonhufvud;/
/L;F; Ståhlberg/
/Carl Joh, Lundberg/

Uppläst i kyrkan d. 13/11 1871 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 oktober 1871,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105545.

Personrelationer