Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1902

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1902

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i Sockenstugan den 31 Maj
1902.

{§ 1}
Företogs val af ledamöter och supplean-
ter i innevarande års Taxeringsnämnd, och
valdes till ledamöter:

Fjerdingsmannen C. A Thorild (tillhört Bevillnings[oläsligt]
Godsegaren S. Persson,
Fabrikören Aug Nordström,
Sliparen Wilh. Westergren och
Jernsvarfv. Alfr. Kåberg,

samt till suppleanter, i nu nämnd ordning:
Landtbrukaren H. Persson i Svallinge
Stationsinspektoren J. Ericsson och
Gårdsegaren C. A. Lindqvist.
[MARG: Exp. t. Kfgden 2/6 02]

{§ 2}
Restlängd å 1901 års obetalde kommunal-
utskylder, slutande å ett belopp af 16551 kronor
83, företeddes och godkändes samt försågs med påskrift
derom.

{§ 3}
Att jemte ordföranden underskrifva pro-
tokollet och restlängden utsågos Herrar G. Lind-
berg och L. Westergren

Som ofvan
/ C, Hyltén Cavallius/

Justeradt:
/Gustaf Lindbergh/
/Leonard. Westergren./

Uppläst i Fors kyrka sönd. d. 1/6 1902 af:
/E. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 maj 1902,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105536.

Personrelationer