Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1869

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1869

Anmärkning

Protokoll, fördt uti Kommu-
nalstämma med Fors Socken
den 31. Mars 1869.

{§.1.}
Räkenskapen för Fors Sockens Kommunalkassa,
Rothoffska fonden och Galléenska fonden för år
1868 företeddes, sedan desamma blifvit af
Revisorerne granskade och godkända; och lemna-
des Kommunal Nämnden full decharge för
år 1868.

{§.2.}
Herrar Friherrarne D. Hermelin på Åsby
och Axel Leijonhufvud på Hvilsta utsågos
till valmän för, Fors Socken vid instundande
Landstingsmannaval. Herr C. Bergstedt valdes till
Suppleant.

{§.3.}
Herr Löjtnanten A.H. Lindhé valdes till Ombud för
Fors Socken vid instundande bolagsstämman med
Rekarne Härades Lazarettsintressenter första
onsdagen i nästa Juli månad; och valdes Herr
C.J. Lundberg till Suppleant.

{§.4.}
På restlängden å 1868 års Kommunalutskylder
i Fors, utgörande - Rd 220,11
lemnades nu afkortning för fattigdom å - 30,75.

hvadan på rest fördes - Rmt Rd [Riksmynt, Rikdaler] 189,36

{§.5.}
Kommunalstämman förklarade sig icke hafva
något att erinra mot Enkefru Mathilda
Freéses ansökning om rättighet till bedrif-
vande af utskänkning utaf spirituosa
jemte värdshusrörelse vid Eskilstuna
Stad sommarlustställe Sommarro i Fors
Socken instundande sommar månader från och
med den 1 Maj till 1 October, under de för-
behåll och inskränkningar, som ansökningen inne-
håller.

/D. Hermelin/

Samma dag justeradt:

/A,K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh, Lundberg/
/Axel, Hj, Lindhé/

Föregående 2:ne Protocoll uppläst i Eskilstuna k:ka d. 11 April 1869 af

/Y J,Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 31 mars 1869,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105537.

Personrelationer