Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1897

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1897

Anmärkning

Protokoll vid lagligen utlyst Kom-
munalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 30 Oktober
1897

§1.
Sedan, uppå derom framstäld fråga, Stämman
förklarats vara lagligen utlyst utsågos Herrar
Ingeniören M. Brunskog och Bokhållaren
C.S. Starck att uppå kallelse af ordföranden
justera detta protokoll.

§2.
Det af nämnden upprättade förslag till Stat blef
af Stämman godkandt Sålunda

A) Utgifter
Till Fattigvården:
Lön och Stat till föreståndaren 950:-
Lön och Stat till dräng 400:-
Lön och Stat till piga 275:-
För Bokföring vid Tacktorp 50:
Till Kläder och underhåll åt hjon 6500
Underhåll af hus, dragare och inventarier 600:
Onera vid Fattiggården 100:
Ränta och amortering af fattiggårdslånet 800:
Underhåll af hjon utom anstalten 2500:
Extra och oförutsedda utgifter {825} 13000

B) Till Öfriga utgifter
Lön till Barnmorska 200
Lön till Vaccinationsföreståndare 25
Lön till Fjerdingsman 600
Lön till Läkare 500
Jura Stolae och för prestuppbörden 200:
För protokolls- och räkenskapsforing 500
Lön till Brandrotemästare 30
Lön till polisman i Nyfors 500
Annonser och skrifvmaterialier 125
Ränta å Gallénska fonden {1800}
Transport 4480 13,000.

Transport 4480:- 13000:-
Ränta å lånet till N.Sl.J. 612:
Wed, lyse, telefon m.m. vid epid Sjukhuset 400:
Stenkällare vid Sjukhuset 125:-
Nymålning vid Tacktorp 600
Extra och oförutsedda utgifter {783:}{7000:}20,000:

Inkomster
A) Som ej behöfva uttaxeras
Beräknad afkastning af fattiggården 2400:
Hyra för skollokal vid Tacktorp 250:
Inkomster af hjonens arbete 200
Bränvinsmedel 600
Ersättning från fremmande Kommuner 500
Hundskattemedel {350:} 4300:-

B) Att uttaxeras.
a) Till Fattigvården
Af 64000 fyrkar à 15 öre 9750.(?)
b) Till öfriga behof
Af 64000 fyrkar à 12 öre {7680}
S:ma 17430
Beräknad afkortning {1730}15700:- 20,000

Som ofvan
/A. Svedin/

Justeradt
/Magnus Brunskog/
/Sig; Starck/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 14 November 1894 af
/A Mellin./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1897,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105527.

Personrelationer