Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie, lag-
ligen utlyst Kommunalstämma med
Fors Socken i Sockenstugan den
30 Oktober 1878.

{§ 1.}
Det af nämnden upprättade utgifts- och inkomst- för-
slag blef af stämman godkändt.

{Utgifter:}
Till fattigvården 3000:-
Till Fjerdingsmanslön 100:-
Till Ränta å jernvägsskulden 900
Till Ränta å lasarettsfonden 90
Till Skrifmaterialier m.m. 100
Till Oförutsedda behof 350 4,540:-

{Inkomster:}
Till fattigvården: Uttaxering af 50 öre
för man och 25 öre för qvinna 260:-
Af 14000 fyrkar á 16 öre 2240
Lån af Rothoffska fonden {500} 3000
Till Öfriga behof: 14000 fyrkar á 11 öre 1540: 4540.

{§ 2.}
Hemmansbrukaren Fredrik Persson i Faskunge hade an-
mält sig ämna söka understöd af allmänna medel
för skada, som orsakats af hagelskada å grödan å
hans brukande hemman; och ansåg Kommunalstäm-
man, att då Sökanden icke sjelf vore egare till
ifrågavarande hemman, sig icke vilja tillstyr-
ka bifall till ansökningen.

Uppläst och godkändt
/P, G, Anderson/
/Ax; Kson Leijonhufvud/
/Jak; A. Ullgren/

Uppläst från predikstolen den 3 November 1878 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 18 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105525.

Personrelationer