Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1873

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1873

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors´ socken
den 30 Oktober 1873.

{§.1.}
Godkändes det af Kommunal Nämnden uppsatta
Utgifts- och Inkomstförslaget för år 1874; och
skulle, enligt detsamma, följande uttaxering ske:

1:o {Till fattigvården:}

a.) af personer, á 50 öre för man och 25 öre för quinna,
som fyllt 18 år;

b.) af Inhysesmän och Backstugusittare á 2 rd, [riksdaler]af
gifta Statdrängar och gift handtverkare som ej ligga
i fyrktal á 1 rd 50 öre och af jordtorpare á 1 rd.

c) af fyrkar, á 14 öre.

2:o {Till Amortering af Grafkassans skuld.} á 1 rd på
hvarje oförmedladt mantal samt af mantalsskrifna
personer enligt Kyrkostämmans beslut.

3:o {Till andra gemensamma behof:}
af fyrkar, á 25 öre. -

Samma dag uppläst och justeradt:

/D. Hermelin/
/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Karl Joh. Lundberg/
/P. G. Anderson/

Uppläst från Predikstolen å Fors´ Kyrka d. 7/12 1873
af /Jak. A. Ullgren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1873,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105524.

Personrelationer