Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
Kommunalstämma med Fors Socken
i Sockenstugan den 30 Oktober 1880.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Det af Nämnden upprättade förslaget till utgifts-
och inkomst- stat för nästkommande år före-
drogs och upplästes; och blef detsamma af stämman
godkändt, i följd hvaraf kommer att utdebiteras
för Kommunala behof 50 öre för skattskrifne
män och 25 öre för quinnor samt 31 öre för
fyrk samt vidare för kyrkliga behof 10 öre
för skattskrifne personer och 10 öre per fyrk.

§3:o
Till Sockenombud att närvara vid utsatt sammanträde
med delegarne i Wester Rekarne Härads Allmänning
i Tingshuset i Eskilstuna Onsdagen den 3 näst-
kommande November kl 12 på dagen utsågo
vederbörande hemmansinnehafvare Fjerdings-
mannen A. F. Eriksson i Flacksta, hvilken jemväl
bemyndigades lyfta de hemmanen inom Kommunen
tillkommande allmänningsmedel för innevarande år.

Samma dag uppläst och godkändt
/A. Svedin./
/P, G, Anderson/
/A, F, Ericsson/

Uppläst i Fors Kyrka den31:ste October år 1880 be
tygas af
/Axel Waetter/
comminister i Forss.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105522.

Personrelationer