Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kom-
munalstämma med Fors
socken i sockenstugan den
30 November 1901.

{§1}
Af Fattigvårdsstyrelsen upprättad för-
teckning öfver sådana personer inom
kommunen, hvilka i följd af sjukdom, fat-
tigdom eller andra orsaker böra för
nästkommande år befrias från erläggande
af personella utskylder företeddes, gran-
skades och godkändes samt försågs med
vederbörlig påskrift.
Samma dag uppläst och godkänt.

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/Sig, Starck./

Uppl. i Fors kyrka sönd d. 1 Dec. 1901 af
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 november 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 12 maj 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105521.

Personrelationer