Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1868

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1868

Anmärkning

Protokoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 30 October 1868.

{§.1.}
Kommunalstämman godkände Kommunal-
Nämndens förslag till utgifts- och inkomst-
stat för Socknen under år 1869, och skulle
sålunda uttaxeras:

1:o {för fattigvårdsbehofven:}

[a.] af personer á 50 öre för man och 25 öre för
quinna;
[b.] af Statdrängar, handtverkare, Inhyseshjon
och Backstugusittare á 2 Rd [Riksdaler] samt af
jordtorpare á 1 Rd.
[c.] af Fyrkar (utom Carl Gustafs Stad) á 13 öre.

2:o {Till öfriga Kommunalbehof:}
Af Fyrkar á 7 öre.

3:o (Till Amortering af Grafkassans skuld:}

En Rd på hvarje oförmedladt mantal.
Och godkände stämman jemväl förslaget
att, till betäckande af bristen i fattigvårds-
behofven, skulle ett lån på Ett Tusen
Riksdaler Riksmynt hos Rothoffska
fonden mot minst möjliga ränta upptagas.

{§.2.}
För lyftande af Socknens andel i Allmännings-
penningarne och desammas utdelning inom
Socknen, valdes f. d. Nämndemannen Jonas
Ersson i Stenby till Sockne Ombud.

{§.3.}
Herr Friherre Axel K:son Leijonhufvud
och f. d. Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby
valdes till Ombud vid Mantals skrifningen
detta år för Fors Socken.
/C. Bergstedt/

Samma dag uppläst och justerat
/L; F; Ståhlberg/
/Jonas Ersson/

Uppläst i Eskilstuna K:k, d. 1 Nov: 1868 af /I J, Bergholm/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 30 oktober 1868,” Eskilstuna kommun, hämtad 23 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105523.

Personrelationer