Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 augusti 1893

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 augusti 1893

Anmärkning

Protokoll vid det val som den
28 Augusti 1893 uti Fors Socken-
Stuga, inför undertecknad, Kommu-
nalstämmans i Fors Socken
ordförande, blifvit hållet med
de vid Riksdagsmannaval röst-
berättigade inom nämnda Socken
för utseende af Riksdagsman i
Riksdagens andra Kammare
under den treårsperiod, som
tager sin början den 1 Januari
nästkommande år 1894

§1.
Efter det de §§ i Riksdagsordningen, hvilka angå
valrätt och valbarhet till Riksdagens andra kam-
mare, blifvit upplästa samt röstlängden lemnats
utan anmärkning företogs upprop af de röstberätti-
gade enligt samma längd, hvarvid röstsedlar aflemnades
af följande personer, nemligen

Carl Gustafs Stad, Kapten J.F.I. Brandt
Materialförvaltaren A Svedin
Kassaförv C.S.E. Timén
Faktoriskrifvaren R.A. Lingmark
Verkmästaren O.V. Sundell
Rustmästaren C.E. Johansson
Rustmästaren A.G. Henning
Rustmästaren Gust. Pettersson
Rustmästaren G.E. Miller
Rustmästaren L.J. Granberg
Rustmästaren Erik Aug Eriksson
Faktoriarb. Victor Carlsson
Faktoriarb. Anders Engblom
Faktoriarb. A.F. Jansson
Faktoriarb. V.R. Hedström
Faktoriarb. C.J. Lindström
Faktoriarb. C.E. Lätt
Faktoriarb. Sven Aug Jonsson

Carl Gustafs Stad; Faftoriarb. C.J. Bergström
Faktoriarb. Carl Th. Törngren
Faktoriarb. Carl Fr. Östergren
Faktoridräng C.O. Wikstrand
Faskunge - Arrendator F.Persson
Flacksta - Hemmansegaren A.F. Ericsson
Flacksta Ahlsätter, Slagtaren Lars Erik Larsson
Stålfors; Fabrikören L.F. Ståhlberg
Sågare S.G.R. Lagerqvist
Gredby, Arrendatorn C.G. Pettersson
Rosendahl; Verkstadsarbetaren J A. Johansson
Kohlsta, Nämndeman A.G. Andersson
Kyrkowärden P.G. Andersson
Hemmansegare Lars Erik Ersson
Lagersberg, Godsegaren S. Persson
Rosenberg, Inspektor P.H. Dahlbom
Handelsföreståndare Gust. Elof Jonsson
Disponenten Josef Edv. Jonsson
Lundby, Landtbrukaren O. Eriksson
Lundby tegelbruk; Slagtaren A.F. Carlsson
Lundby Löthbacken, Snickaren C.F. Johansson
Prestgården, Kontraktsprosten A Sjöholm
Stenby, Arrendatorn J.G. Andersson
Svallinge, Landtbrukaren Håkan Persson
Forshem, Smidesarb. P.A. Andersson
Smidesarb. S.A. Gaffe
Smidesarb. J.E. Strid
Smidesarb. C.V. Mälqvist
Filhuggare A.P. Eriksson
Filhuggare F.O. Larsson
Fridhem; Faktoriarb. J.A.A. Ekström
Faktoriarb. F.M. Boström
Stenslund; Fabriksidk F.T. Söderbäck
Maskinist Hugo Kreij
Rosenberg, Vagnslyftaren C.J. Ålund
Maskinarb. C.J. Gustafsson
Snickaren Johannes Nilsson

Carlslund; Arb. A.G. Olsson
Maskinarb. A.G. Skeppstedt
Björklund Gårdsegare Carl Ludvig Lundin
Arb Carl Johan Landin
Mosebacke, Jernarb. A.A. Svederus
Faktoriarb. E.G. Essman
Grindstugan N:o 7, Handl. A.F. Haglund
Grindstugan N:o 8 Arb. Aug Ersson
Lovisaborg, Osthandl. Hans Sjöström
Grindstugan N:o 10; Åkare Anders Andersson
Grindstugan N:o 13; Erik Gust. Jonsson
Grindstugan N:o 14; Arb Erik Persson
Charlottendahl; Arb. Erik Aug Falk
Arb L.G. Andersson
Mamrelund; Gårdsegare Per G. Englund
Grindstugan N:o 29; Snickaren A.G. Eriksson
Torsborg; Fabriksarb. Erik Gotth Carlsson
Fabriksarb. G.E. Kling
Grindstugan N:o 31; Stenarb. C.A. Johansson
Sliparen Lars Svensson
Grindstugan N:o 32; Stenarb. Ax.W. Lemon
Filhuggare C.A. Agge
Grindstugan N:o 37; Murare A.F. Jansson
Wilhelmsdahl; Byggmäst. Carl Wilh Johansson
Axelsborg; Slagtaren Gust Joh:son Ek
Grindstugan N:o 40; Fabriksarb. P.V. Lindqvist
Filhugg Carl Aug Träff
Sommarviken, Arb. P.J. Andersson
Smidesarb. G.E. Flodqvist
Äppelviken; Faktoriarb. C A. Jonsson
Rosenlund; Trädgårdsmäst. C.A. Borgström
Metallarb. Frans O. Andersson
Brödraborg; Målare C.E.A. Carlsson
Kopparslagare E.V. Lindberg
Eslol; Plåtslagare Carl Jansson
Smedsarb. Carl Gust. Jonsson
Esplund; Filhugg A.F. Holmertz

Esplund; Smidesarb. J.E.K. Widlund
Johanneberg, Slagtaren G. Larsson
Fanjunk C A. Gottfriedz
Arb. J A. Andersson
Carl Johanstorp; Åkare Carl Jonsson
Faktoriarb. Erik Em. Jonsson
Slipare Erik Vilh Eriksson
Eskilstuna Station; Stationsinsp J. Eriksson
Stationsskrifvare V.M. Lundin
Marieberg, Skrädd E.A. Eriksson
Arb. J.A. Lindqvist
Arb. C.A. Helander
Fabriksarb. L.V. Adolfsson
Sergant J.A.N. Gottfriedz
Lorentsberg N:o1; Gårdsegare Carl Erik Pettersson
Smeden Joh. Erik Kruslock
Lorentsberg N:o 2; Snickare Emil Andersson
Handl. C.A. Thorild
Arb. C.A. Jonsson
Fabriksarb. Carl Erik Nilsson
Liljefors; Faktoriarb. Aug Andersson
Smedsarb. C.O. Eriksson
Kinaborg; Smedsarb. C.A. Lindqvist
Smedsarb. Carl Alfr. Barkstedt
Gustafslund; Arb. C.A. Johansson
Jernab. Carl Erik Larsson
Nybyberg; Fabriksarb. A.J. Westersson
Sliparen Johan Erik Eriksson
Maskinuppsättaren A.G. Larsson
Hebron; Smedsarb. Clas Pettersson
Smedsarb. Clas Joh. Pettersson
Smedsarb. L. Hellqvist
Fredriksborg; Byggmäst. C.F. Carlsson
Fridhem; Gårdsegare Jonas Ersson
Smedsarb. A.V. Sundström
Fabriksarb. Carl Aug Lust
Fabriksarb. Lars Gust. Gustafsson


Carlsro; Fabriksarb. O.F. Gunnarsson
Smidesarb. A.P. Sparring
Fabriksarb. Olof Aug Malmlöf
Snickare A.G. Almqvist
Stenbäcken; Gårdsegare Carl Carlsson
Smedsarb. Per Aug Larsson
Tegeldalen; Arb. L.E. Persson
Ekslund, Snick. C.W. Blomqvist
Snickare Er. Hj. Pettersson
Gustafsborg, Snickare And Wilh Gustafsson
Karlshäll; Snickare C.F. Carlsson
Anderslunda; Snickare C.V. Jansson
Fabriksarb. O.W. Olsson
Erikslund; Jernhyflare Oskar Edv. N:son Dahlberg
Smedsarb. Gust. Emil Holm
Smedsarb. E.E. Holm
Sofielund; Smeden E.V. Skog
Lunda; Faktoriarb. Aug Johansson
Faktoriarb. C.J. Olsson
Faktoriarb. Erik Otto Pettersson
Fredriksberg; Smedsarb. C. Erik Fredriksson
Tunafors N:o 2; Jernsvarfvare J.R. Ryman
Bokhållare Carl Sig Starck
Arb. Erik Em. Lundqvist
Brunnsbacken; Verktygsarb. C.O. Sjöstedt
Arb. Carl Alb. Lundqvist
Slipare C.F. Andersson
Tunafors N:o 18; Smidesarb. E.R. Engren
Bokhållare C.E. Tidblad
Eksjödahl; Förman R.V. Sjölin
Arb. Joh. Victor Andersson
Arb. Per Alfr. Andersson
Fabriksarb. Carl Ferdin Rudberg
Olsberg; Svarfvare C.E. Lindfors
Wilhelmsberg Fabriksarb. A.F. Cederlund
Thunafors N:o 56; Förman Herm. Håkansson
Lindersborg; Arb. Olof Gust. Carlsson

Lindersborg; Etsaren A.A. Jäderlund
Westermarken N:o 15; Snickare A.F. Lundström
Westermarken N:o 31; Snickare J.R. Holmström
Westermarken N:o 38 Fabriksarb. J.E. Berggren
Westermarken N:o 40; Fabriksarb. P.G. Eriksson
Westermarken N:o 43; Fabriksarb. J.T. Andersson
Westermarken N:o 48; Smedsarb. C.J. Skog
Grindstugan N:o 15; Gårdsegare And Andersson

Då inga flera röstberättigade anmälde sig vilja §
aflemna valsedlar företogs öppnandet af de aflem-
nade, hvarvid befanns, att å

Hemmansegaren And. Gustaf Eriksson i Wäsby afgifvits
148 röster
och å Hemmansegaren Carl Andersson i
Hamra 26 röster

Skolande detta protokoll till domhafvanden öfversändas

Som ofvan
/A. Svedin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 augusti 1893,” Eskilstuna kommun, hämtad 17 april 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105456.

Personrelationer