Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 auggusti 1880

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 auggusti 1880

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den 28
Augusti 1880

§1.
Stämman förklarades vara lagligen utlyst.

§2.
Kommunalstämman sammanträdde denna dag för
att afgifva infordradt underdånigt yttrande öfver
de af Kongl. Kammar Collegium föreslagna vilkor
för öfverflyttning af Eskilstuna järnvägsstation från
Fors Socken till Eskilstuna Stad; och blef nu
ett förslag till yttrande, innefattande en protest
mot den föreslagna öfverflyttningen, af stämman
godkändt och underskrifvet.

Kostnaden för en af fabrikör Ståhlberg
anskaffad karta skulle af Kommunens medel
utgå.

Samma dag uppläst och godkändt

/A Svedin./
/D.Hermelin/
/Ax; K:son Leijonhufvud:/

Uppläst i Eskilstuna, Klosters och Fors gemensamma kyrka
den 29 Augusti 1880 af
/Er; Gotth; Åbergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 28 auggusti 1880,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105455.

Personrelationer