Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken i
Sockenstugan 27 Januari 1876.

{§1.}
Till ledamöter i Bevillnings Beredningen valdes Hofpredikanten, Prosten
J A. Ullgren och P. G. Andersson i Kohlsta samt till suppleant
A. G. Andersson i Kohlsta.

{§2.}
I anledning af väckt fråga om förhöjda stämmoböter för den som
ej vid utlysta uppbördsstämmor betala sina Kommunalutskylder
beslöt stämman att frågan skulle förfalla.

{§3}
Af Styresmannen vid Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori hos Konun-
gens Befallningshafvande anförda besvär öfver ordinarie Kommu-
nalstämmans den 28 December sistlidet år fattade beslut, att påföra
Gevärsfaktoriet fyrktal efter ett till 250 000 Kronor uppskattadt
värde samt i anledning deraf den beslutade debiteringen, hade genom
remissresolution blifvit till förklaring af stämman öfverlemnade;
Och beslöt stämman afgifva den förklaring, att den gjorda fyrk-
talssättningen och debiteringen måtte blifva godkänd.

Samma dag uppläst och godkändt

/C. Bergstedt/
/Carl Joh. Lundberg/
/G A. Svedin/

Uppläst i Fors kyrka 30/1 1876 af
/Gustaf Björkman/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 januari 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105443.

Personrelationer