Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 augusti 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 augusti 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommu-
nalstämma med Fors socken
i sockenstugan den 27 Augusti
1904.

{§1}
Föredrogs, granskades och godkändes upprättad
restlängd öfver vid andra uppbördsstämman
till betalning förfallna oguldna 1903 års kommu-
nalutskylder i Fors socken, slutande å ett be-
lopp af 2230:- kronor; och blef, sedan afkort-
ning medgifvits å 40:- kronor, längden försedd med
behörig påskrift.

Samma dag uppläst och godkändt.

Som ofvan
/Joseph. Jonson/

/Erik Laurén/
/C, A, Lindqvist,/

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 28 Aug 1904 af:
/C. Sundström./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 augusti 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105437.

Personrelationer