Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 april 1876

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 april 1876

Anmärkning

Protokoll, hållet vid allmän, lagligen utlyst
Kommunalstämma med Fors Socken i Socken-
stugan den 27 April 1876.

{§1.}
Granskades Afkortningslängden å 1875 Kronoutskylder och blef
densamma utan anmärkning godkänd, hvarom bevis blef å
handlingen meddeladt.

{§2.}
Genomseddes och granskades innevarande års Mantals- och Skatt-
skrifnings-Längd, hvarvid mot densamma af Stämman fram-
stäldes följande anmärkningar, nemligen:

- Sliparen Carl August Andersson, hvilken är skrifven hos Kindahl
å Fors hemman, är boende å Westermarken huset n:o 11.

- Utom de för öfrigt i huset n:o 46 å Westermarken skrifne personer
är der äfven boende Arbetskarlen Oskar Fredrik Johansson
med hustru och 2 barn.

- På Socknen skrifne Svante Carlsson f. 1853 med hustru och barn
är boende inom Klosters Socken.

- På Socknen skrifne J. F. Andersson född 1849 med hustru och 1 barn
är boende inom Eskilstuna Stad.

- På Socknen skrifne Werkmästaren O. C. Jädermark f. 1840 vistas
å utrikes ort.

- På Socknen skrifne Anders Gustaf Carlsson f. 1854 och Lars August
Rönnblom f 1848 finnas icke inom Socknen.

- På Socknen skrifne Olof Wretlund f. 1812 har under flera år
varit boende i Gillberga Socken.

- På Socknen skrifne Stina Bergström f. 1831 har icke under flera
år funnits inom Socknen.

- På Socknen skrifne Arbetskarlen L. G. Olsson f. 1825 vistas inom
Eskilstuna Stad.

- På Socknen skrifne Lars Lennholm f. 1819 har under flera år
varit boende vid Springsta tegelbruk i Kärrbo Socken af
Westmanlands Län.

- På Socknen skrifne Arbetskarlen Anders Ersson f. 1821 har
under flera år varit
borta från Socknen.

- På Socknen skrifne Anna Björk f. 1823 har under flera år
icke funnits inom Socknen

- På Socknen skrifne Enkan Brita Stenmark f. 1827 har under
flera bott inom Eskilstuna Stad.

- På Socknen skrifne Maja Persdotter f 1818 och Stina Wibell
äro icke boende inom Socknen

- På Socknen skrifne f. pig Maja Olsdotter f. 1835 finnes icke
inom Socknen.

- På Socknen skrifne Enkan Carin Törnberg f 25 med 1 dotter
är boende å Westermarken.

- På Socknen skrifne Arb. Gustaf Gustafsson f. 1820 med hustru
f. 1816 är boende å Westermarken.

- På Socknen skrifne f pig Stina Björklund f. 1845 vistas å
obekant ort.

- På Socknen skrifne Johan Fredr Jansson f. 1848 vistas å obe-
kant ort.

- På Socknen skrifne f. pig Brita Larsdotter f. 1819 vistas å
obekant ort.

- På Socknen skrifne f.d. arbetskarlen Gustaf Lundquist vistas
å obekant ort.

- På Socknen skrifne Enkan Maria Svensson f. 1813, vistas
å obekant ort.

-På Socknen skrifna Enkan Johanna Andersson f. 1827, med
tvenne barn, vistas å obekant ort.

- På Socknen skrifne Arb. Lars Larsson f. 1834 med hustru f 10
vistas å obekant ort.

- På Socknen skrifne Tilda Tillblom f. 1854 vistas inom
Eskilstuna Stad.

- På Socknen skrifne f. pig Anna Larsson f. 1837 vistas å
obekant ort.

- På Socknen skrifne skomak G. Hagström vistas inom Eskilstuna
Stad.

- På Socknen skrifne Enkan Anna Persson f. 1816 vistas å obekant
ort.

- På Socknen skrifne Arbetskarlen Olof Olsson vistas å obekant
ort.

- På Socknen skrifne Enkan Anna Ahlin f 1825 vistas och är bo
ende inom Gillberga Socknen

- På Socknen skrifne Carl Erik Olsson f. 1835 med hustru och 2
barn vistas å obekant ort.

- På Socknen skrifne Enklingen Gustaf Andersson f. 1833 med 3:ne barn
vistas å obekant ort.

Och skulle utdrag af protokollet mantals- och skatteskrif-
ningslängden bifogas.

{§3.}
Till ledamöter i innevarande års Taxeringskommitté utsågos
följande personer, nemligen: Herr Possessionaten C. Bergstedt,
Herr Fabrikör L. F. Ståhlberg, hemmansegaren P. G. Andersson
i Kohlsta, fjerdingsmannen A. G. Andersson i Kohlsta
samt Materialförvaltaren G. A. Svedin och till suppleanter
A. F. Eriksson i Flacksta och G. Lundquist vid Rosenholm.

Samma dag uppläst och godkändt.
/C; Bergstedt/
/L; F; Ståhlberg/
/A. Svedin./

Förestående protokoll upplästes uti Eskilstuna Kyrka
Söndagen den 30:de April A. D. 1876 betygas
af /Axel Waetter/
V. Comm i Almby.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 27 april 1876,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105436.

Personrelationer