Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1870

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1870

Anmärkning

Protocoll, fördt i Kommunal-
stämma med Fors Socken
den 26 Oktober 1870.{§.1.}
Det af Nämnden uppsatta utgifts- och
Inkomstförslaget för år 1871 godkändes;
och skulle såsom följd deraf uttaxeras
för år 1870 i Kommunalskatt af Fors Socken:

1:o {För Fattigvårdens behof:}

a.)Af personer, à 50 öre för man och 25 öre för
qvinna;

b.) Af Inhysesmän och Backstugesittare à 2 Rd [Riksdaler];
af gifta Statdrängar och gifta handtverkare
som ej ligga i fyrktal, à 1 Rd 50 öre, och
af jordtorpare à 1 Rd;

c.) af fyrktal, à 15 öre.

2:o {Till Amortering af Grafkassans skuld.}
Af oförmedlade mantal à 1 rd.
Af mantalsskrifna personer, à 5 öre.

3:o {för Kommunens öfriga behof:}
Af fyrktal, à 8 öre.


{§.2.}

Nämndemannen Jonas Ersson i Stenby valdes till
Ombud för Fors Socken vid instundande mantals-
skrifning och att dervid lemna intyg angående sådana,
hvilka för sjuklighet eller fattigdom borde
från utskylder befrias.

/D. Hermelin/

Uppläst och justeradt

/Ax, K:son Leijonhufvud/
/Carl Joh; Lundberg/
/L; F; Ståhlberg/


Uppläst i Eskilstuna Kyrka d. 6/11 1870 af

/Gust Björkman./

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 oktober 1870,” Eskilstuna kommun, hämtad 27 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105429.

Personrelationer