Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1904

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1904

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
kommunalstämma med
Fors socken i socken-
stugan den 26 Novem-
ber 1904.

{§1}
Af kommunalnämnden upprättadt
förslag å de personer, som böra befrias
från mantalspeninngars utgörande under
år 1905 på grund af fattigdom sjuklig-
het eller andra orsaker företeddes och blef
af stämman godkändt samt föresågs med
vederbördig påskrift.

Uppläst och godkändt

Som ofvan
/Joseph Jonson/
v. ordförande

/Erik Laurén,/
/W. Westergren/

Uppläst i Fors kyrka sönd den 27 Nov. 1904 af
/A. Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 november 1904,” Eskilstuna kommun, hämtad 29 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105428.

Personrelationer