Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1889

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1889

Anmärkning

Protokoll, hållet vid lagligen ut-
lyst Kommunal stämma med Fors
Socken i Sockenstugan den 26
Juni 1889.

§1.
Kommunal Stämma hade till denna dag blifvit
utlyst för att besluta huruvida och hvilka åt-
gärder skulle vidtagas för att möjligen till-
vinna Kommunen arfsmedel efter en i Norra
Amerika afliden person vid namn Djurling
från Södermanland, och hvilken antoges hafva
varit broder till den inom Fors Socken i lifstiden
bosatte hofslagaren Erik Gustaf Djurling, hvars
tvänne oäkta söner David Leonard och Erik
Albert Gillström vårdas af Kommunens fattig
vårds Styrelse och genom hvilka om de kunna
befinnas arfsberättigade, kommunen kunde er-
hålla ersättning för för dessa barn hafda om-
kostnader; och beslöt stämman lemna ord-
föranden i uppdrag att hänvända sig till
Herr Häradshöfdingen G. Brakel för infor-
drande af yttrande om och hvilka åtgär-
der kunna vara att vidtaga; hvarefter och
sedan sådant yttrande erhållits nej stämma skall
utlysas för sitt i frågan vidare besluta.
Kostnaden härför skall utgå af kommunal-
kassa.
Som ofvan

/A Svedin/

Samma dag uppläst och godkändt

/H.Persson/
/C,A, Rosell/

Uppläst från predikstolen i Fors Kyrka Söndagen den 30 Juni 1889
af /J A, Kastengren/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 26 juni 1889,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 januari 2022, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105417.

Personrelationer