Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1901

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1901

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kommunal-
stämma med Fors socken i soc-
kenstugan den 25 Maj 1901.

{§1}
Företogs val af ledamöter och suppleanter i
innevarande års Taxeringsnämnd; och utsågos till
ledamöter: ledamöterna i Bevillningsberedningen Gods-
egaren S. Persson å Lagersberg och Handlanden C. A.
Thorild samt i öfrigt Ingeniören M. Brunskog, Dispo-
nenten J. Jonsson och Majoren C Hyltén-Cavallius,
samt till suppleanter, i nu nämnd ordning,
Godsegaren H. Persson i Svallinge, Stationsinspek-
toren J Ericsson och Gårdsegaren C. A. Lindqvist
[MARG: Exp till Krfgden 30/5 01.]

{§2.}
Restlängden öfver vid årets första uppbördsstäm-
ma obetalde kommunalutskylder för år 1900 före-
leddes, granskades och försågs med påskrift om godkännande
med de i längden införda afkortningarna

Samma dag uppläst och godkändt

Som ofvan
/C Hyltén Cavallius./
/J, E, Widlund./
/C, A, Lindqvist./

Uppläst i Fors kyrka sönd. d. 26 Maj 1901 af
/Er. Malmborg/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1901,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 november 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105406.

Personrelationer