Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1879

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1879

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommunalstämma
med Fors Socken i Sockenstugan den 25
Maj 1879.

§1.
Till Sockneombud att närvara vid sammanträde inför Wester
Rekarne Härads Rätt i tingshuset i Eskilstuna den 26 dennes
kl.1 eftermiddagen vid behandling af ifrågasatt för-
slag om ombyggnad af broarne öfver Eskilstuna Ström
vid Rosenfors och Tunafors samt andra dermed i
sammanhang stående frågor utsåga Kommunens bro-
byggnadsskyldige medlemmar Herr C. U. Bergstedt
och Jonas Ersson i Stenby.

Samma dag uppläst och godkändt

/A Svedin./

Justeradt
/Jak, A. Ullgren/
/Jonas Ersson/

Uppläst i Fors Kyrka den 2:de Junii 1879 betygas af
/Axel Waetter./
Comminister i Fors

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 maj 1879,” Eskilstuna kommun, hämtad 21 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105405.

Personrelationer