Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1905

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1905

Anmärkning

Protokoll, hållet vid
kommunalstämma med
Fors socken i sockenstugan
den 25 November 1905


{§ 1}
Upprättadt förslag å de personer, som
böra befrias från erläggande af mantalspen-
ningar för år 1906, på grund af fattigdom,
sjukdom eller andra orsaker, företeddes, god-
kändes och försågs med vederbörlig påskrift.


{§ 2.}
Såsom infordrad förklaring öfver kaptenen
K. A. Berglund hos Kungl. Maj:t underdånighet anförda besvär
öfver sin mantalsskrifning i Klosters socken
för år 1905 beslöt stämman, i likhet med hvad
den i målets tidigare skede gjort, i under-
dånighet instämma i besvären.

Som ofvan

Uppläst och godkändt
/Joseph Jonson/

/Erik Laurén,/
/C, A, Lindqvist./

Uppläst i Fors kyrka sönd. den 26 Nov. 1905 af:
/A: Mellin/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 25 november 1905,” Eskilstuna kommun, hämtad 25 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105407.

Personrelationer