Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 april 1881

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 april 1881

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kom-
munalstämma med
Fors Socken i Sockenstu-
gan den 24 April 1881.

§1.
Stämman förklarades vara lagligen
utlyst

§2
Mantals-längden godkändes med den
anmärkning, att pigan Clara, hos Jonas Ersson i Stenby,
född 1863,
blifvit upptagen såsom skyldig erläg-
ga personliga utskylder, men bör
upptagas såsom minderårig.

§3.
Restlängden godkändes, hvarvid jem-
väl beviljades afkortning enligt å läng-
den gjord anteckning.

Samma dag uppläst och godkändt
/A Svedin./
/Ax, K:son Leijonhufvud:/
/A, F, Ericsson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen den 1 Maj 1881 af
/Er; Gotth; Ågergh/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 24 april 1881,” Eskilstuna kommun, hämtad 28 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105386.

Personrelationer