Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 september 1899

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 september 1899

Anmärkning

Protokoll, hållet vid Kommu-
nalstämma med Fors socken-
stugan den 23 September 1899.

{§1.}
Restlängden öfver vid årets 3:e uppbörds-
stämma obetalde kommunalutskylder företed-
des, granskades och försågs med påskrift om
godkännande med de i längden införda
afkortningarna.

{§2.}
Protokollet upplästes och justerades

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Justeradt
/Hj. Lindhé/
/Sig. Starck./

Uppl. i Fors kyrka Sönd. d. 24. Sept 1899 af:
/C. Sundström/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 september 1899,” Eskilstuna kommun, hämtad 5 december 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105385.

Personrelationer