Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1878

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1878

Anmärkning

Protokoll, hållet vid ordinarie
lagligen utlyst Kommunalstäm-
ma med Fors Socken i Socken
stugan den 23 Mars 1878.

{§1.}
Upplästes revisionsberättelsen, hvarefter sedan de gjorda
anmärkningarne blifvit nöjaktigt förklarade samt be-
slutats att att alla utgifter skola grundas på Nämn-
dens beslut, Kommunal - nämnden beviljades full an-
svarsfrihet för nästlidet års räkenskaper och för-
valtning.

{§2.}
Till elektorer för landttingsmäns väljande utså-
gos Herrar P.G. Haglund i Lundby och A.F.
Eriksson i Flacksta.

{§3.}
Upplästes restlängden å nästlidet års obetalde
Kommunalutskylder, hvarvid följande afkort-
ningar beviljades:

Carl Gustaf Stad: J. Celind 8:55
[Lazentsberg]: A.P. Andersson 0.95
Tegelbruket J.E. Andersson 4:75
L.F. Andersson 4:75.
P.Fredriksson 4:75.
Flacksta: Soldat Flack 0:60
Tanderstugan: Smeden C.N. Tander 0:60
Asplund: Smeden H. Norman 2:-
Tanderstugan. Smeden C.W. Lindholm 0:60.
Gredby: Smeden C.P. Ehrlund 4:75
Grindstugan: Arb. Erik Ersson 0:95
Sommarro: Gelbgjutaren Carl Lundgren 0:95.
Westermarken: Arb. Per Ersson 0:95.
Muraren P. Krans 0:60
{ }
Trprt 35:75.

Trprt 35:75
Westermarken: Arb. Olof Andersson 0:60
På Socknen: Enkan Carin Törnberg 0:35.
Pigan Johanna Lovisa Olsdotter 0:35
{ }
Summa Kronor 37:05.

{§4}
Till ledamöter i innevarande års taxerings Kommitte
valdes: Herr Fabrikören L.F. Ståhlberg
P.G. Andersson i Kohlsta
G.A. Svedin.
A.F. Eriksson i Flacksta
P.G. Haglund i Lundby samt till
Suppleanter: Herr Hofpredikanten J A. Ullgren och
A.G. Andersson i Kohlsta.

{§5}
Till ombud att närvara vid Vester Rekarne Härads
Rätts sammanträde å tingshuset den 27 dennes för att behand-
la väckt förslag om Daga Härads skiljande från Lif-
gedingets domsaga utsågs Fjerdingsmannen A.F. Eriks-
son i Flacksta.

Samma dag uppläst och godkändt

/P,G,Anderson/
/Ax;K:son Leijonhufvud/
/Sven Larsson/

Uppläst i Fors Kyrka Söndagen d. 21 Mars 1878 af

/Karl;thunander/

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 mars 1878,” Eskilstuna kommun, hämtad 20 oktober 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105382.

Personrelationer