Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 maj 1900

Objekttyp

Titel

Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 maj 1900

Anmärkning

Protokoll, hållet vid kom-
munalstämma med Fors
socken i Sockenstugan
den 23 Maj 1900.

{§ 1}
Företogs val af ledamöter och supp-
leanter i innevarande års taxeringsnämnd,
och utsågos till ledamöter: ledamöterna i
bevillingsberedningen Godsegaren S Pers-
son och Handlanden C. A. Thorild samt
i öfrigt Ingeniören M. Brunskog, Dispo-
nenten J. Jonsson och Majoren C Hyltén-
Cavallius, samt till suppleanter, i nu
nämnd ordning, Landtbrukaren H. Persson
i Svallinge, Stationinspektoren J. Erics-
son och Gårdsegaren C. A Lindqvist.
[Marg: Exp. Kronof. Andersson
d. 25/5 1900.]

{§ 2}
Restlängden öfver vid årets första
uppbördsstämma obetalde kommunal-
utskylder för år 1899 företeddes, granskades
och försågs med påskrift om godkän-
nande med de i längden införda af-
kortningarne

Som ofvan
/C, Hyltén Cavallius/

Samma dag uppläst och godkändt
/Joseph. Jonson/
/Sig, Starck./

Uppläst i Fors kyrka Sönd den 27. Maj 1900 af
/Joh: Hagström/
p. adj.

Dokumenttyp

Protokoll

Institution

Eskilstuna stadsarkiv

Källhänvisning

“Protokoll, Fors kommunalstämma, Eskilstuna, 23 maj 1900,” Eskilstuna kommun, hämtad 6 mars 2021, https://eskilskallan.eskilstuna.se/items/show/105381.

Personrelationer